Productontwikkeling Storck – traditie ontmoet innovatie Merktrendherkenning en het succesvol benutten van kansen.

De medewerkers van Storck houden zich voortdurend bezig met hun taak de wereld een beetje zoeter en daarmee gelukkiger te maken – een uitdaging die soms jaren in beslag neemt, van het eerste idee tot de productie van de eerste monsters in het eigen testcentrum en zo verder tot de productlancering. Elke nieuwe ontwikkeling of verfijning is altijd op de kwaliteit en geloofwaardigheid van onze merken gericht.

De basis

De eerste basis voor elk nieuw product of elke optimalisering van het recept is een intensieve marktanalyse.

Vervolgens ontwikkelt een team een proefproductie voor de gekozen favoriete producten of recepten. Daarna is het tijd voor experimenteren: grondstoffen worden gecontroleerd en vergeleken, fabricageprocedures worden getest en verder ontwikkeld om tot het optimale resultaat te komen.

Om innovaties ook op de lange termijn succesvol te laten zijn, speelt snelheid eveneens een beslissende rol. Storck investeert voortdurend in hypermoderne installaties en apparatuur voor de fabrieken die het in eigendom heeft en acht productie binnen het bedrijf van groot belang. Op deze manier kunnen processen worden geoptimaliseerd en kunnen de hoge kwaliteitsnormen gehandhaafd blijven.

De huidige merken hebben er voordeel bij, omdat het daarmee gemakkelijker is ervoor te zorgen dat verfijningen en nieuwe varianten van een recept aan de eisen van de consument voldoen en dat nieuwe procestechnologieën effectief worden geïntegreerd.

Storck product development: The process
Storck product development: The process
Storck product development: The process
Storck product development: The process

Het proces

Van idee tot bestseller: het begint met een productconcept. Dat vormt de basis voor de eigenlijke opdracht aan de afdeling Ontwikkeling. Vervolgens ontwikkelt een team de specificaties en vereisten op basis waarvan een monsterrecept (prototype) wordt gemaakt. In ons eigen testcentrum wordt dit prototype met de hand gemaakt.

Het potentiële product wordt vervolgens getest en vooral ook bemonsterd. Er wordt met name gelet op smaak, consistentie en aroma. Ook het visuele aspect speelt een rol. Details worden steeds verder verfijnd en opnieuw bemonsterd totdat het recept uiteindelijk wordt goedgekeurd.

Het productontwikkelingsproces omvat ook talloze controles: alvorens het product in productie wordt genomen, ondergaat het diverse houdbaarheids- en opslagtests, wordt het aan financiële haalbaarheidsbeoordelingen onderworpen en vindt onderzoek naar acceptatie door de consument plaats. Vanaf het begin wordt ook rekening gehouden met specifieke internationale aspecten, smaken en vereisten. 

Afhankelijk van de vereisten, bouwen we wellicht zelfs nieuwe productielijnen. De eerste productierun op de werkelijke lijn is altijd een spannend moment, want daaruit zal blijken of het testcentrum zijn werk goed heeft gedaan.

Dit proces is altijd gericht op succes op de lange termijn met als streven dat nieuwe Storck producten een vaste plek krijgen op de markt en in het leven van mensen.

De Expertise

Of het nu gaat om een mixer, roller, pan of concheermachine, de keukens van Storck zijn volledig uitgerust met alle apparatuur die voor de productie van monsters nodig is. Voedingsingenieurs, voedingsdeskundigen en ervaren professionals op het gebied van technologie voor zoetwarenproductie werken nauw samen. De medewerkers op onze afdeling Chocoladerecepten & Vullingen zijn kunstzinnige chocolatiers. Voordat een product op grote schaal in productie wordt genomen, wordt het concept tot in het kleinste detail uitgewerkt en in geringe hoeveelheden met de hand gemaakt. Dit om de hoge kwaliteit van onze merken te garanderen.

Storck product development: The challenge
Storck product development: The challenge
Storck product development: The challenge
Storck product development: the challenge

De Uitdaging

Merken van Storck zijn in veel landen over de hele wereld verkrijgbaar. Hun speciale smaak is niet alleen te danken aan de versheid. Het is een hele uitdaging de smaak op peil te houden bij de grote afstand die de producten moeten afleggen. Ons logistieke systeem draagt eraan bij dat consumenten in landen over de hele wereld kunnen genieten van de kwaliteit die ze van onze merken gewend zijn.