Duurzaamheidsbeleid

Storck produceert al meer dan 100 jaar met succes kwalitatief hoogstaande zoetwaren. Het familiebedrijf is inmiddels een van de grootste zoetwarenfabrikanten ter wereld. Storck medewerkers werken elke dag met veel passie om de wereld een beetje zoeter, hartelijker en een stukje gelukkiger te maken.

Consistentie, saamhorigheid, wederzijds vertrouwen en oog voor toekomstige generaties geven vorm aan ons familiebedrijf. Sinds de oprichting is duurzaamheid een integraal onderdeel van de waarden en filosofie van Storck. Voor ons is het vanzelfsprekend om niet alleen te streven naar economisch succes op korte termijn, maar ook om het bedrijf duurzaam te laten groeien door sociaal en ecologisch bewust te handelen. Het verantwoordelijkheidsprincipe is de basis en bron voor ons handelen en leidt de activiteiten in onze gehele bedrijfsvoering. Het is een manier van werken wat zorgt voor zowel onze mensen als grondstoffen, energie en verwerking van reststoffen.

Als familiebedrijf zijn economische prestaties en stabiliteit cruciaal voor het voortbestaan van ons bedrijf. Alleen duurzame, winstgevende groei stelt onze ondernemersvrijheid veilig en beschermt de banen van onze medewerkers. Als familiebedrijf stelt Storck het korte termijneffect altijd ondergeschikt aan de lange termijnstrategie. Lange termijn inzichten zijn van vitaal belang voor onze strategische keuzes.

Onze aanpak

We streven naar duurzaamheid op de lange termijn. Onze prioriteit is de kwaliteit en veiligheid van onze producten, onze medewerkers, supply chain en het milieu.

NAUWKEURIGHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU

Consistent hoge productkwaliteit is ons doel en ons kwaliteitsmanagementproces waarborgt dit. Dit omvat onze gecertificeerde fabrieken, transparante standaarden evenals interne en externe test- en sensortechnologielaboratoria. Productie bij Storck begint ‘vanaf nul’. Onze producten vervaardigen we bij voorkeur zelf volgens de hoogste veiligheidsnormen. Een stabiel personeelsbestand en goed opgeleide mensen waarborgt de constante kwaliteit en veiligheid van onze succesvolle producten.

PRESTATIE, PASSIE EN HET GEVOEL ERTOE TE DOEN

Als familiebedrijf voelen wij ons bijzonder begaan met onze medewerkers. Zij vormen het hart van het bedrijf en staan centraal in ons handelen. Onze ‘werknemersfamilie’ is verenigd in respect en wederzijdse waardering. Deze hechte band is de basis voor alles wat Storck bijzonder en succesvol maakt. Onze ‘Code of Conduct’ (gedragscode) moedigt alle medewerkers aan om onze waarden – verantwoordelijkheid, eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid – elke dag na te leven op het werk, met elkaar en met onze partners.

RECHTVAARDIGHEID EN BETROUWBAARHEID

We onderhouden betrouwbare en lange termijn relaties met onze zakelijke partners en zetten ons in voor betrouwbare en transparante handelspraktijken. Daarom hebben wij ons gecommitteerd aan de principes omtrent eerlijk zakendoen met onze zakenrelaties in de gehele voedselketen. Met de certificering van al onze vestigingen volgens SA8000 zetten wij ons in om de mensenrechten te respecteren. Naleving van de vereisten van SA8000 is bindend voor onze leveranciers, gecombineerd met een uitgebreide Code of Conduct (gedragscode). Onze oriëntatie op duurzame standaarden vormt een verdere basis voor onze verantwoorde inkoop.

BESCHERMING VAN NATUUR EN MILIEU

Het is ons doel om de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden. We motiveren onze medewerkers om dit na te leven en ondersteunen hen om te allen tijde verantwoord om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Met name het efficiënt omgaan met energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zijn voor Storck leidende principes. We onderhouden een gecertificeerd energiemanagementsysteem en optimaliseren alle processen met als doel het gebruik van hulpbronnen te verminderen. Dit omvat o.a. productie- en reinigingsprocessen, verpakking, opslag en logistiek. We kopen steeds vaker grondstoffen aan die gecertificeerd zijn volgens erkende sociale- en milieunormen.

Onze betrokkenheid

Economie

 • Wij produceren onze producten in onze eigen fabrieken volgens hoge standaarden en garanderen te allen tijde de beste kwaliteit en veiligheid van onze producten.
 • We streven naar duurzame winstgevende groei om onze onafhankelijkheid als familiebedrijf te behouden.
 • We bieden betrouwbare, lange-termijn banen om een goede economische basis te bieden aan onze medewerkers.

Mensen

 • Storck heeft een familiale ‘wij’ cultuur en een respectvolle samenwerking binnen het bedrijf.
 • Veiligheid op het werk en bescherming van de gezondheid van onze medewerkers staan vooraan in de principes van onze bedrijfsvoering.
 • Training, bijscholing en een veelzijdigheid aan kwalificaties van onze medewerkers zijn voor ons van groot belang.
 • We respecteren de grote diversiteit van onze medewerkers en bieden iedereen gelijke kansen.
 • We garanderen arbeids- en mensenrechten in onze fabrieken en eisen dat deze ook worden gerespecteerd in onze toeleveringsketen.
 • Wij hebben ons laten auditen en certificeren volgens de SA8000 norm voor sociale verantwoordelijkheid.
 • We richten ons op lange termijn relaties en zetten ons sterk in voor een eerlijke behandeling van al onze zakenpartners.
 • We onderhouden goede relaties met de gemeenschappen waarin ons bedrijf zich bevindt en zijn hierin maatschappelijk betrokken.

Milieu

 • We gaan efficiënt om met energie en streven ernaar de uitstoot van broeikasgassen in onze productie voortdurend te verminderen. We verminderen het gebruik van primaire energie uit fossiele brandstoffen per ton gereed product en verminderen het verbruik in 2030 met minstens 30% ten opzichte van 2008.
 • Wij beschikken over een energiemanagementsysteem gecertificeerd volgens ISO 50001.
 • Voor verpakkingen gaan we spaarzaam om met materialen, vergroten we het aandeel recyclebare verpakkingen en gebruiken we waar mogelijk gerecycled materiaal.
 • We verminderen ons afval en recyclen waardevolle materialen.
 • We gaan verantwoord om met water en houden het verbruik zo laag mogelijk.
 • We zetten ons in voor een milieuvriendelijke en sociaal rechtvaardige teelt van grondstoffen en kopen steeds vaker producten aan die zijn gecertificeerd volgens erkende normen.

Verantwoording

Het duurzaamheidsbeleid is goedgekeurd door de directie van AUGUST STORCK KG. Het wordt gesteund door alle bedrijfsdivisies. De algemeen directeur Productie en Technologie is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het beleid is aan alle medewerkers gecommuniceerd. Het is beschikbaar voor het publiek via de Storck website en op aanvraag.

Vastgesteld op 20 oktober 2020

Axel Oberwelland

Voorzitter van de Raad van Bestuur