Productkwaliteit Wij beloven consumenten een consistent hoge kwaliteit.

Mensen over de hele wereld kopen onze merken omdat deze hen een fijne combinatie bieden van verwennerij en plezier. De consument weet dat het kan vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze producten en in het plezier wat ze eraan beleven. Daar zijn we trots op en we doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat dit vertrouwen niet wordt beschaamd.

Onze voedselveiligheid en kwaliteit principes

Mensen gelukkig maken: dat is de filosofie achter onze Storck producten. Dat vereist ook de hoogste voedselveiligheid en productkwaliteit. Op alle gebieden wordt kwaliteit gewaarborgd door een systeem van strikte maatregelen, zowel bij de inkoop-, productie- als logistieke keten. Ons kwaliteitsmanagementsysteem volgt strenge procedures en garandeert de hoogste veiligheid en kwaliteit van onze producten.

Lees verder

De pijlers van ons managementsysteem zijn

1) de aankoop van hoogwaardige grondstoffen volgens gedefinieerde specificaties,

2) onze eigen gecertificeerde productielocaties,

3) testen van alle grondstoffen, halffabricaten en eindproducten tegen onze strikte normen,

4) kwalificeren van onze medewerkers.

Dit zorgt ervoor dat risico’s vroegtijdig onderkend worden en indien nodig met passende maatregelen worden uitgeschakeld.

 

De onmiskenbare focus op voedselveiligheid en kwaliteit is in alle delen van het bedrijf doorgevoerd en is gebaseerd op de volgende principes:

 • Zorgvuldige productontwikkeling, rekening houdend met alle relevante wettelijke vereisten
 • Geselecteerde, hoogwaardige grondstoffen en verpakkingsmaterialen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid
 • Moderne productieprocessen en de modernste productiefaciliteiten die een hoge mate van productveiligheid garanderen
 • Risicoanalyses volgens het wettelijk voorgeschreven HACCP-concept
 • Consistente naleving van de regels van "Goede Manier van Produceren" (GMP)
 • Effectieve kwalificering van werknemers
 • Traceerbare en duidelijk gestructureerde processen
 • Regelmatige controles en certificeringen om naleving en implementatie van alle gedefinieerde kwaliteitseisen te verzekeren
 • Nauwe informatie-uitwisseling met externe experts en advies van onafhankelijke onderzoeksinstellingen
 • Volledige functionaliteit van ons volgsysteem
 • Uitgebreide teststrategieën en analysetechnieken
 • Logistieke voorschriften om de versheid van onze producten te garanderen
 • Een passende en betekenisvolle interne en externe informatiestructuur

Interview

Roger Wedekind – Hoofd afdeling Levensmiddelenwetgeving

Goede grondstoffen, internationale certificeringsnormen en een streng controlesysteem: Roger Wedekind over Storck's strenge normen voor productkwaliteit.

Waarom is de kwaliteit van Storck producten zo hoog?

Lekkere smaak en vooral versheid zijn kenmerkend voor alle merken van Storck. Om deze versheid te kunnen garanderen, hebben we innovatieve technische oplossingen ontwikkeld voor het optimaliseren van de verpakking. De houdbaarheidsdatum die aan onze versheidsgarantie bijdraagt, wordt nauwkeurig berekend en gecontroleerd. 

Voorgestelde wijzigingen in de houdbaarheidsdata worden aan strenge tests onderworpen, zodat we zeker weten dat die wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor de smaak, de kleur, de consistentie of de voedingswaarde.

Welke invloed heeft dit op ons beleid voor grondstoffen?

Wij selecteren onze leveranciers en groothandelaren zorgvuldig en controleren hen nauwlettend. Sommige toeleverende fabrieken worden pas na intensieve controles goedgekeurd. Om een consistent hoge kwaliteit te kunnen garanderen moeten we streng zijn, want zelfs de kleinste variaties in smaak en grondstofsamenstelling zijn van invloed op onze producten. De controlefrequentie hangt af van de gevoeligheid van de desbetreffende ingrediënten. Ook de actualiteit heeft invloed op de soort controle die wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in het geval van berichten over beschadigde oogsten in de producerende landen. Als Storck hanteren wij het basisprincipe dat we het product gunstig willen beïnvloeden in elke fase van het proces – en dat doen we.

Kunt u een voorbeeld geven?

De cacaobonen die wij voor onze chocolade gebruiken, worden als grondstof ingekocht. Vervolgens wordt het product binnen ons eigen bedrijf verwerkt, zoals wij bijvoorbeeld de bonen zelf roosteren. Op deze manier gaat de verfijnde smaak die de bonen na het roosteren hebben niet tijdens het vervoer verloren. Bovendien kunnen we het product aan onze specifieke wensen aanpassen. Hetzelfde geldt voor de chocolademassa, die wij eveneens zelf maken. Het is vaak een kwestie van fijne nuances. Het in eigen huis maken van producten is essentieel voor ons succes. Het stelt ons in staat controle te houden over de wijze waarop onze recepten worden toegepast. Op deze wijze kunnen we onze zeer speciale en uiterst hoge kwaliteit garanderen.

Hanteert u procedures voor kwaliteitscontrole voor grondstoffen en voltooide producten?

Regelmatige controles en certificeringen betekenen dat ons werk controleerbaar is. Talloze controles bieden de zekerheid dat de wettelijke vereisten worden nageleefd. We gaan echter een stap verder en nemen deel aan vrijwillige certificeringsprogramma’s. Dat stelt ons in staat te voldoen aan de extra strenge criteria die wij onszelf opleggen bijvoorbeeld ten aanzien van de duurzaamheid van palmolie.

 

Wat zijn de hoogste doelen en grootste uitdagingen van de toekomst?

Consumentengedrag verandert continu. Het is een hele uitdaging aan alle verwachtingen van de consument te voldoen. In dit opzicht willen wij een authentiek traject volgen dat conform de filosofie van Storck is.

Kernboodschap

Onze productgarantie is geen loze belofte.
Het vertrouwen dat consumenten in ons hebben, is onze motivatie.

Certificeringen & Onderscheidingen

Logo IFS Food

IFS Food

IFS Food (International Featured Standards): wereldwijd erkende controlestandaard voor voedingsproducenten en een belangrijke indicator voor veiligheid en kwaliteit.

Logo FSSC 22000

FSSC22000

FSSC22000 (Food Safety System Certification 22000): belangrijke kwaliteitsindicator voor voedselveiligheid voor wereldwijde productieketens.

Logo SAI 8000

SA8000

SA8000: internationale standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, rechtvaardige en eerlijke werkomstandigheden, en gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Daarnaast laat Storck een aantal van zijn producten vrijwillig door deskundigen van het Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG, het Duits Landbouwkundig Genootschap) testen. In 2019 heeft Storck opnieuw een DLG-onderscheiding voor de consistente productkwaliteit gekregen, die het door de jaren heen had gerealiseerd. Het beoordelingsproces dat aan de toekenning voorafging, houdt onder meer in dat de voedingswaren worden getest door commissies van deskundigen die niets weten over de fabrikant, het merk of de prijs.